ЭРҮҮГИЙН 44 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 06 дугаар сарын 12-c 06 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 14 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 43 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 3 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 10 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 29 ...

2017-06-19 Дэлгэрэнгүй...

ОХУ-ЫН ЧЕЛЯБИНСК МУЖИЙН ЭМЧ НАР ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН ҮЕЭР ХАХУУЛЬ АВЧЭЭ

Хүмүүсийг цэргийн албанаас чөлөөлөгдөхөд тусалж, 400,000 рублийн хахууль авсан гэх Челябинск мужийн гурван эмчид хууль сахиулах байгууллага эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.

Мөрдөн байцаагчийн мэдээлснээр цэрэг татлагад орсон хүмүүсийн төрөл саднаас 4 удаа 100,000 рубль (1750 ам.доллар) авч, тэдгээр залуусыг “өвчний учир цэргийн албанд тэнцэхгүй” гэсэн албан бичиг хийж өгч...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

130 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 05-09-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 157 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 130 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй 114, хууль, журамд заасан үндэслэлээр буцаасан 6, нэр дэвшигч нь ажлын байрны тодорхойлолт боло...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

МУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг нь Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршигдах бөгөөд мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-т заасны дагуу цахим мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан мэдээлэл өгөх журмыг Авлигатай тэмцэх газар батлах хуулийн зохицуулалттай.

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАВ

Мөн Авлигын эсрэг хуулийн 14-р зүйлийн 14.3-т зааснаар Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтнуудын сүүлийн 5 жилийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг тус газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд тавигддаг бөгөөд холбогдох албан тушаалтнуудын 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 оны мэдүүлэг дээрх сүлжээнд байршигдсан болно.

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...