АТГ 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРД: ЭРҮҮГИЙН 67 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 5 дугаар сард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авсан авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн шинжтэй 57 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж  5 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.

Өнгөрсөн сард тус газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс нийт эрүүгийн 67 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 23 хэргийг шийдвэрлэн одоо 42 хэрэгт байца...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ДИЙЛЭНХИЙГ САНХҮҮГИЙН ЗӨРЧИЛ ЭЗЭЛЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2017 оны 5 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд 1800-1969 тусгай дугаарт ирүүлсэн гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Энэ хугацаанд нийт 31 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан байна.

Гомдол, мэдээлэл нь агуулгын хувьд төрийн байгууллагын ёс зүй, хүнд суртал, удирдах ажилтны гаргасан шийдвэртэй холбоотой 12, ашиг сонирхлын зөрчилт...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

196 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 219 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 196 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй 165, хууль, журамд заасан үндэслэлээр буцаасан 18, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болохуйц нөхцөл ...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

ЭРҮҮГИЙН 5 ХЭРГИЙГ ЯЛЛАХ ДҮГНЭЛТ ҮЙЛДҮҮЛЭХЭЭР ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЭВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 9 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 35 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 1 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 10 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 24 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 52 ...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН ГЭХ ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЛҮҮД ИРСЭЭР БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээний албанаас 2017 оны 5 дугаар сарын 15-19-ны өдрүүдэд 1800-1969 тусгай дугаарт ирүүлсэн гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Энэ хугацаанд нийт 38 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан байна.

Гомдол, мэдээлэл нь агуулгын хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх 17 гомдол, мэдээлэл, төрийн байгууллагын ёс зүй, хүнд суртал, удирдах ажилтны гаргас...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...