386 ИРГЭНИЙ УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 15-19-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 189 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авчээ. Нийт 386 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгасан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 148 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс 118 нь зөрчилгүй байсан бол 16-ийг нь буцааж, 14-т нь анхааруулсан байна. Одо...

2017-05-23 Дэлгэрэнгүй...

ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ 33 ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 15-19-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 7 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 33 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 1 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 2 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, 3 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 26 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

...

2017-05-17 Дэлгэрэнгүй...

НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН 220 ИРГЭНИЙ МЭДҮҮЛГИЙГ ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭЖ ҮЗЛЭЭ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 230 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авчээ. Нийт 467 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгасан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 270 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс 220 нь зөрчилгүй байсан бол 25-ыг нь буцааж, 25-т нь анхааруулсан байна. Одоо...

2017-05-15 Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН ХЭСЭГ НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг яам, агентлаг, нийслэл, дүүргүүдэд ажиллаж байгаа билээ. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвд  Х.Хашбаатар ахлагчтай ажлын хэсэг цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар болон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн талаар танилцуулга, мэдээлэл хийлээ.

Ажлын хэсгийн мэдээлснээ...

2017-05-15 Дэлгэрэнгүй...

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ БУУРАХГҮЙ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээний албанаас 2017 оны 5 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд 1800-1969 тусгай дугаарт ирүүлсэн гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Энэ хугацаанд нийт 31 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан байна.

Гомдол, мэдээлэл нь агуулгын хувьд 14 нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх, 6 нь төрийн байгууллагын ёс зүй, хүнд суртал, удирдах ажилтны гаргасан шийдвэ...

2017-05-15 Дэлгэрэнгүй...