ЭРҮҮГИЙН 54 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 7 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 29 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 1 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх, 7 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 20 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

...

2017-05-11 Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК-Д АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг  Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт, захиргаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Т.Билгээ, захиргаа хариуцсан менежер Г.Ганзориг болон харъяа компаниудын удирдлагуудад батлагдсан удирдамж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниц...

2017-05-10 Дэлгэрэнгүй...

ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ 30 ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 30 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 2 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 5 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 22 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

...

2017-05-09 Дэлгэрэнгүй...

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖЭЭ

Авлигатай тэмцэх газар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авдаг бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар сар бүр дотооддоо дүн шинжилгээ хийдэг. Ийнхүү дүн шинжилгээ хийх нь өөрсдийнхөө ажлын үр дүнг тооцох, цаашид улам сайжруулахад анхаарах асуудлаа тодорхойлоход ач холбогдолтой. Энэ удаа 2017 оны 04 дүгээр сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг ...

2017-05-09 Дэлгэрэнгүй...

АВЛИГА БА БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ТАЛААРХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

Авлигатай т  эмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтыг ХБНГУ-с Монгол улсад суугаа Элчин сайд Штефан Херманн Дуппел, Авлигатай тэмцэх газрын Тамгын хэлстийн дарга, эрхэлсэн комиссар З.Баасанням н...

2017-05-08 Дэлгэрэнгүй...