АЖЛЫН ХЭСЭГ ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Зам тээврийн хөгжлийн төвийн Барилга угсралтын хяналтын хэлтсийн дарга М.Ган-Эрдэнэ, төлбөр авах цэг, мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга Т.Ганбаатар, Зам барилгын итгэмжлэлийн төв лабораторийн эрхлэгч Д.Мөнхтүвшин, зураг төслийн магадлал стандартын хэлтсийн дарга Д.Сарандулам, Зам засвар, арчлалт, хяналтын хэлтсийн дарга А.Гантулга, Захиргаа хуулийн хэлтс...

2017-05-04 Дэлгэрэнгүй...

НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН 108 ИРГЭНИЙ МЭДҮҮЛГИЙГ ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭЖ ҮЗЛЭЭ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 267 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авчээ. Нийт 454 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгасан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 147 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс 108 нь зөрчилгүй байсан бол 18-ийг нь буцааж, 20-т нь анхааруулсан байна. Одо...

2017-05-03 Дэлгэрэнгүй...

386 ИРГЭНИЙ УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 15-19-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 189 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авчээ. Нийт 386 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгасан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 148 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс 118 нь зөрчилгүй байсан бол 16-ийг нь буцааж, 14-т нь анхааруулсан байна. Одо...

2017-05-02 Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН ХЭСЭГ УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-Д АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газраас яам агентлаг, нийслэл, дүүргийн төрийн байгууллагын албан хаагчдад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, мөн Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэл...

2017-05-01 Дэлгэрэнгүй...

АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ХУРААНГУЙ

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тухайн оны 2 дугаар улиралд багтаан Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлдэг.

 

       &...

1970-01-01 Дэлгэрэнгүй...