130 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

130 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 05-09-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 157 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт 130 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй 114, хууль, журамд заасан үндэслэлээр буцаасан 6, нэр дэвшигч нь ажлын байрны тодорхойлолт болон хуульд заасан шаардлага хангаагүй, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болохуйц нөхцөл байдлыг тогтоож 10 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг анхааруулсан байна. Одоогоор ажиллагаанд 274 нэр дэвшигчийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Х.Анбаяр, Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын 107 дугаар сургуулийн сургалтын менежерийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн П.Цээпэлжид, Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн А.Өлзийнаран нарын зэрэг 114 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзээд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй гэж үзсэн байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт хянан шалгасан урьдчилсан мэдүүлгийн дийлэнх нь Төрийн банк, Цагдаагийн ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагаас ирүүлсэн байв.