ХЭЭЛ ХАХУУЛ АВСАН ГЭХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ДИЙЛЭНХ ХУВИЙГ ЭЗЭЛЖ БАЙНА

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тухайн оны 2 дугаар улиралд багтаан Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлдэг.

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

АТГ 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРД: ЭРҮҮГИЙН 67 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 5 дугаар сард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авсан авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн шинжтэй 57 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж  5 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.

Өнгөрсөн сард тус газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс нийт эрүүгийн 67 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 23 хэргийг шийдвэрлэн одоо 42 хэрэгт байца...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...