БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ БУУРАХГҮЙ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээний албанаас 2017 оны 5 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд 1800-1969 тусгай дугаарт ирүүлсэн гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Энэ хугацаанд нийт 31 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан байна.

Гомдол, мэдээлэл нь агуулгын хувьд 14 нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх, 6 нь төрийн байгууллагын ёс зүй, хүнд суртал, удирдах ажилтны гаргасан шийдвэ...

2017-05-15 Дэлгэрэнгүй...

ЭРҮҮГИЙН 54 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 7 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 29 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 1 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх, 7 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 20 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

...

2017-05-11 Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК-Д АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг  Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт, захиргаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Т.Билгээ, захиргаа хариуцсан менежер Г.Ганзориг болон харъяа компаниудын удирдлагуудад батлагдсан удирдамж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниц...

2017-05-10 Дэлгэрэнгүй...

ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ 30 ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 05 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 30 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 2 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 5 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 22 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

...

2017-05-09 Дэлгэрэнгүй...

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖЭЭ

Авлигатай тэмцэх газар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авдаг бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар сар бүр дотооддоо дүн шинжилгээ хийдэг. Ийнхүү дүн шинжилгээ хийх нь өөрсдийнхөө ажлын үр дүнг тооцох, цаашид улам сайжруулахад анхаарах асуудлаа тодорхойлоход ач холбогдолтой. Энэ удаа 2017 оны 04 дүгээр сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг ...

2017-05-09 Дэлгэрэнгүй...